FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER RANDEVU AL LAB. SONUÇ NÖBETÇİ ECZANE YOL TARİFİ

Görüntüleme Birimi

Radyoloji Ünitesi
Tıp Merkezimizde; MR (emar), Röntgen, Ultrasonografi, Renkli Doppler Ultrasonografi, Kemik Dansitometresi, Mammografi tetkikleri yapılmaktadır.  Hastalarımızın bütün görüntüleri sistemimizde arşivlenmektedir.
 
Ultrason
Ultrasonografi, ultrason kullanilarak elde edilen görüntülerdir. Birçok hastaligin ön teshisinde kullanilan, ancak daha çok karin organlari gibi ses dalgalarinin kolayca geçebilecegi konumdaki organlarin tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidir. Bu inceleme yönteminde X isini yoktur. Ultrason, insan kulaginin isitemeyecegi kadar yüksek frekansli ses dalgalarini kullanarak iç organlari görüntüleyen bir tani yöntemidir. Ultrasonda radyasyon kullanilmaz. Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlikla kullanilabilir. Cihazdan gönderilen ses dalgalari, hasta vücudundan yansidiktan sonra gene ayni cihaz tarafindan algilanir. Yansima farkliliklari organdan organa degisir. Bu nedenle farkli yansimalarin oldugu yapilar, farkli görüntüler verir. Normal yapilar içindeki bir tümör ya da kist, ses demetlerini farkli yansittigi için farkli yapida gözlenir ve tani konulur. Görüntü olusturulmasi sirasinda “prob” hasta vüdudunda gezdirilirken, altinda kalan bölümün kesit görüntüleri, hareketli organlar gibi ekranda kayar. Bu esnada radyolog tani koyar. Elde edilen görüntülerin tanıda çok fazla bir katkısı yoktur. US işlemi, ihtisasları süresinde US eğitimini alan radyologlar tarafından yapılır.
Karaciğer Hastalıkları
Safra Kesesi Hastalıkları
İnsizyonel herni (Ameliyat yeri fıtıkları)
Böbrek hastalıkları
Pankreas Hastalıkları
Dalak Hastalıkları
Mesane
Uterus ve Overler
Gebelik (Normal ve Ayrıntılı Anomali taraması )
Meme Hastalıkları
Tiroid Hastalıkları
Yüzeysel Doku Hastalıkları
Bebek Kalça Ultrasonu
 
RENKLİ DOPPLER ULTRASON
Beyne giden Damarların Ultrasonu (Karotis ve Vertabral Arter)
Extremite (Kollar ve Bacaklar) damarlarının ultrasonu Arteriyel ve Venöz Doppler
Organlardaki Kitlelerin Damarsal yapılarının Doppleri
Anne Karnındaki bebeğin beyin damarlarının ve göbek kordon damarlarının doppleri
MamografiMeme kanseri ve mamografi
Uyarıcı Belirtiler:Memede bir sertlik veya elle hissedilen kitle, veya meme uçlarından akıntı veya kan.Kanser Riski Faktörleri: Meme kanseri genellikle elli yaşın üzerinde olan kadınlarda; hiç çocuğu olmamış kadınlarda, ilk çocuklarını otuz yaşından sonra doğuran kadınlarda, hiç emzirmemiş olan kadınlarda, ideal ağırlıklarının yüzde 40 üzerinde olan kadınlar ile cinsel olgunluğa gecikmiş olarak gelen veya gecikmiş menapozu olan kadınlarda ve ailesinde (anne veya kızkardeşlerde) menapoz öncesi meme kanseri olayı olan kadınlarda  daha yüksek oranda ortaya çıkar.
Check-up Kuralları:Her kadın ayda bir defa göğüslerini dikkatlice muayene etmelidir. Buna ek olarak yirmi ile kırk yaş arasında olan kadınların her üç yılda bir göğüslerini bir hekime muayene ettirmesi gerekir.
Kırk yaşın üzerinde olan kadınların bu muayeneyi her yıl yaptırması gerekir.
Eğer kırk yaşın altındaysanız, ailenin geçmişinde göğüs kanseri hikayesi yoksa meme dokusundaki sorunlar genellikle meme muayenesi ve meme ultrasonografisiyle aydınlatılır.
Eğer kırk ile kırkdokuz yaşları arasında iseniz, herhangi bir belirti veya kitle yoksa ve ailenizde göğüs kanseri geçiren biri yoksa iki yılda bir mamografi yaptırın.
Elli yaşından sonra mammografiyi her yıl yaptırın.
Eğer ailenizde göğüs kanseri varsa, yaşınıza aldırmaksızın her yıl bir mammografi yaptırın.
Mamografi, meme muayenesinde memede şüpheli bir kitlenin saptanması durumunda bu kitlenin tam olarak yerinin ve özelliklerinin anlaşılabilmesi amacıyla kullanılan bir yardımcı radyolojik tanı testidir. Ayrıca meme kanseri açısından hiçbir risk faktörü bulunmayan, hiçbir şikayeti olmayan ve yıllık yapılması önerilen meme muayenesi normal bulunan kadınlara da belli aralıklarla meme kanseri tarama testi olarak rutin mamografi önerilmektedir. Testin güvenilirliği %90’lara varmaktadır.
İstatistikler her 12 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanacağını ve hastalığa yakalanan her 25 kadından birinin bu nedenle hayatını kaybedeceğini göstermektedir. Meme kanseri, halen kadınlarda kanser ölümleri arasında akciğer kanserlerinden sonraki en sık ikinci nedendir.
Mamografi, mamografi cihazı adı verilen özel bir röntgen cihazı yardımıyla her iki memenin sıkıştırılarak çeşitli seviye ve kesitlerde filmlerinin alınmasından ibaret bir incelemedir. Mamografi esnasında meme dokusunun sıkıştırılmasının amacı daha nitelikli görüntüler elde etmek ve kadının alacağı radyasyon dozunu en düşük seviyeye indirmektir.
 
4 BOYUTLU ULTRASON
4 boyutlu ultrason ile bebeğinizin gerçeğe çok yakın görüntülerini elde edebilirsiniz. Peki 4D ultrasonun anne ya da bebeğe bir zararı var mıdır? Ne zaman yaptırılabilir?
 
4 BOYUTLU ULTRASON HANGİ HAFTADA YAPILABİLİR?
4D ultrason 11 -13. haftalar ve 18 – 22. haftalarda ayrıntılı ultrasonu tamamlayıcı bir tetkik olarak yapılır. Ultrason yüksek frekanslı ses dalgaları olup bu tetkik ile yapılan görüntülemede bebeğe ya da anneye zarar vermez.
4 BOYUTLU ULTRASON İLE BEBEĞİN KİME BENZEYECEĞİNİ DOĞMADAN GÖREBİLİRSİNİZ!
Gebelikte birinci soru bebeğin sağlıklı olup olmadığı ikinci soru cinsiyeti, üçüncü soru bebeğin kime benzeyeceğidir. 4D ultrason ile bu üç soruya da cevap verilebilir. Öncelikle 4D ultrason halk arasında ayrıntılı ultrason olarak bilinmekle beraber aslında hem yer yer 2D yapılan ayrıntılı ultrasona destek verirken hem de bebeğin kime benzeyebileceği konusunda fikir verir.
 
4D İLE GERÇEĞE EN YAKIN GÖRÜNTÜ
Gelişen teknoloji ile 4D ultrason da artık yerini ‘HD Live Ultrason’a bırakmaya başlamıştır. Tıbbi görüntüleme teknolojileri büyük bir hızla ilerlemektedir. HD Live Ultrason 4D ultrason ile elde edilen görüntülerin değişik ışıklandırma ve renklendirme teknikleri gerçeğe yakın görüntülerin elde edilmesine olanak sağlamaya başlamıştır. Böylece bebek normal görüntüsüne en yakın şekilde görülebilmektedir. Bütün bu teknolojik imkânları kullanmanın en keyifli yanı bebeklerin hastalıklarının tespitinin yanı sıra onları doğmadan önce görebilmektir._49A6442_
4 boyutlu ultrason aşağıda belirtilen konularda tanı ve teşhis konusunda önemli bir yere sahiptir:
 Bebeğin cinsiyetinin daha erken dönemlerde (14. haftada) belirlenmesi (pozisyona da bağlıdır)
 Bebeğin gelişimsel analizi
 Çoğul gebeliklerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi
 Rahmin yapısal problemlerinin teşhisi
 Plasentada oluşabilecek anomalilerin saptanması
 Anormal kanamaların sebeplerinin teşhis edilmesi
 Ektoptik (dış) gebeliğin tanısı
 Yumurtalık tümörleri, kistleri, polip ve miyomlarının teşhisi
 Plasentanın yerleşiminin (lokalizasyonunun) belirlenmesi
 
Ayrıntılı Ultrason
20-24 Hafta Fetal Muayene (Ayrıntılı Ultrason)
Ultrason cihazı ile bebeğin uluslararası yönergelerde belirlenen bazı standart görüntüleri elde edilmekte ve bu görüntü kesitlerinde normal dışı bulguların olup olmadığı kontrol edilmektedir.
Elde edilen bulguların bazıları bebeğinizde ileri inceleme yaptırma gereksinimi doğuracak kadar önemli, bazıları ise normal bebeklerde de görülen tipte, tek başlarına oldukları takdirde çok da önemli olmayan bulgulardır.
Ultrasonografiyle muayene yönteminin bebekteki tüm hastalıkları, bozuklukları veya anormallikleri saptaması mümkün değildir.
Aşağıdaki tabloda önemli bazı hastalık veya durumların saptanabilme oranlarını görebilirsiniz. Önemli olan doktorunuzun geçerli standartlarda bir muayene gerçekleştirmiş olmasıdır.
Genetik hastalıkların bazıları önemli ultrason bulgularıyla birlikte olurken, aynı hastalık bazen hiçbir ultrason bulgusu vermeksizin de var olabilir. Dolayısıyla bu muayene yöntemiyle genetik hastalıkların tanısını koymak imkânsızdır. Ancak önemli bulguların görülmesi durumunda veya normal bebeklerde de görülebilen ama aynı zamanda hastalık belirtisi de olan bulguların birkaçının bulunduğu durumlarda genetik hastalıklardan şüphelenilip tanı koydurucu tetkikler-girişimler (amniosentez, kordosentez ve genetik tetkik) yapılabilir.
Ultrason ile bebeğin anatomik yapıları kontrol edilmektedir. Duyu organlarının çalışıp çalışmadığı, bir çok kas hastalıkları, otizm, her hangi bir nedene bağlanamayan zekâ problemleri, kalbin doğumdan sonra yeni doğan döneminde de zor tanınan bazı anormallikleri, konuşma bozuklukları gibi fonksiyonel bozukluklar, kan hastalıkları ve benzeri durumlar saptanamazlar. Bu sorunlar tabiidir ki ultrasonla tanısı konan esas hastalığın bir parçası-belirtisi olarak ortaya çıkabilirler.
Genişletilmiş Fetal Kalp Muayenesi:
Kalp muayenesinde belirli standart kesitlerde kalbin dört odacığına ait özellikler, ana damar çıkışları ve dönüşleri muayene edilmektedir.
Fetal kalbin incelenmesi; hareketli bir organ olması, fetusun pozisyonunun her zaman doğru muayeneye izin vermemesi ve annenin yapısal özelliğiyle (aşırı kilolu olmak gibi) tanı gücü çok yüksek olmayan bir inceleme olarak değerlendirilir. Gerektiğinde doktorunuz muayeneyi tekrar edebilir veya çocuk kalp hastalıkları uzmanıyla konsülte edebilir.
Bu muayene çerçevesinde yaklaşık % 70 oranında kalp anomalileri tanınabilmektedir.
Uterin Arter Doppler Muayenesi
Anne rahmini besleyen damarlardan olan rahim atardamarları sağ ve sol tarafta iki dal halinde bulunur. Bu damarlardaki kan akımının özellikleri “Renkli Doppler” ve “Pulsed Doppler” yöntemleriyle muayene edilir. İleride bebekte gelişme geriliği, annede gebelik zehirlenmesi meydana gelme ihtimali hakkında bize bilgi verir.
Bozukluk Açıklama Tanı olasılığı
Spina bifida Belkemiği açıklığı
90%
Anansefali Kafa kemiklerinin olmaması
99%
Hidrosefali* Beyinde sıvı toplanması*
60%
Büyük kalp problemleri Genişletilmiş muayenede %70 civarında
25%
Diaphragmatic hernia Karın ve göğüs boşluğunu ayıran kas fıtığı
60%
Exomphalos/gastroschisis Karın ön duvarı açıklıkları
90%
Büyük böbrek problemleri Böbrek yokluğu veya anormalliği
85%
Kol ve bacaklara ait önemli anormallikler Kısa kemikler veya kemiğin olmaması
90%
Serebral palsi (beyinfelci) Sürekli kasılmaya yol açan beyin hastalığı
Tanınamaz
Otizm Otistik çocuklar
Tanınamaz
Down Sendromu Zekâ geriliğiyle seyreden genetik hastalık
% 40
*Bir kısmı gebeliğin geç haftalarında, bazıları da doğumdan sonra ortaya çıkar

AKTIP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 2017